Alue- ja ympäristötekniikka

Etusivu » Suunnittelu » Alue- ja ympäristötekniikka

Tarjoamme laaja-alaista alue- ja ympäristötekniikan suunnittelua ja ympäristöteknistä asiantuntijapalvelua maankäytön suunnittelusta tutkimuksiin ja lupahakemuksiin.

Alue- ja ympäristötekniikan palvelumme muodostuvat urheilukenttien, urheilualueiden, kuntoratojen, piha- , puisto ja pysäköintialueiden, jäteasemien sekä jätteidenkäsittelyalueiden suunnittelusta. Lisäksi palveluihimme kuuluvat myös erilaiset maankäyttösuunnitelmat, maa- ja kalliokiviaineksen ottosuunnitelmat, lupa-asiat sekä haittaselvitykset.


Alue- ja ympäristötekniikan palvelut:

 • Katuympäristösuunnitelmat
 • Pysäköintialue-, tori-, aukio- sekä viheraluesuunnitelmat
 • Väyläympäristösuunnitelmat
 • Urheilualueiden suunnitelmat
 • Maa- ja kalliokiviainesten ottosuunnitelmat
 • Jätehuoltokeskusten rakentamisen ja sulkemisen suunnitelmat
 • Eristysrakenteiden ja altaiden suunnitelmat
 • Ympäristöselvitykset ja ympäristövaikutusten arvioinnit
 • Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostussuunnitelmat
 • Ympäristögeologiset suunnitelmat
 • Pohjavesiselvitykset ja –tutkimukset
 • Ympäristölupahakemukset
Tietosuojakäytäntö ›