Vesistösuunnittelu

Etusivu » Suunnittelu » Vesistösuunnittelu

Vesistösuunnitteluratkaisumme luovat vesistöympäristöstämme viihtyisämmän ja turvallisemman. Vesistöihin kohdistuneet rakennustoimenpiteet ja muuttuva ilmastomme edellyttävät vanhojen suunnitelmien ja mitoitusten aktiivista päivittämistä. Hyvin laadittu suunnitelma huomioi sekä rakennetulle ympäristölle kohdistuvat riskitekijät että vesistöjen tarjoaman virkistysarvon.

Tarjoamme vesistöjen virtaus- ja tulva-aluetarkasteluja, vesistöjen kunnostussuunnitelmia sekä vesistöjen rantaluiskien vakavuustarkasteluja.

Vesistöjen laatuun voidaan vaikuttaa merkittävästi rajoittamalla vesistöihin pääsevää ravinnekuormitusta. Palveluihimme kuuluvat myös erilaiset vesiensuojelusuunnitelmat sekä kosteikkojen ja laskeutusaltaiden mitoittaminen ja suunnittelu.

Vesistösuunnittelupalvelut:

  • Vesistöjen kunnostussuunnitelmat
  • Tulvasuojelu- ja säännöstelysuunnitelmat
  • Patoturvallisuussuunnitelmat
  • Pohjapato-, penger- ja pumppaamosuunnitelmat
  • Kosteikko- ja laskeutusallassuunnitelmat
Tietosuojakäytäntö ›