Tutkimus

Etusivu » Tutkimus

Laadukkaan maanrakennussuunnitelman tekeminen edellyttää aina hyvin suoritettuja ja oikein kohdistettuja maaperätutkimuksia.

Kohteen maasto- ja maaperäolosuhteet arvioidaan ennakkoon ja sen perusteella laaditaan alustava tutkimusohjelma.

Lopullinen tutkimustarve selviää tutkimusten yhteydessä, joten jätämme tutkimusohjelmaan varaa myös tarkentaville tutkimuksille.
Rakennushankkeen ensimmäinen ja lopputuloksen kannalta tärkein toimenpide on rakennuspaikan pohjaolosuhteiden selvittäminen maaperätutkimuksella.

 

Tarjoamme rakennuskohteisiin pohjatutkimuksia, joiden perusteella rakenteille määritetään olosuhteisiin parhaiten soveltuvat perustamistavat. Näin vältetään perustamisvirheet, joiden korjaaminen jälkikäteen on kallista ja toisinaan jopa mahdotonta.

Mittaustekniikan palvelumme kattavat pohjakarttojen ja maastomallien laadinnan, merkintämittauspalvelut sekä tarke- ja kontrollimittaukset.

Pilaantuneiden alueiden tutkimuksiin ja kunnostussuunnitelmien laadintaan sekä kunnostustyön valvontaan tarjoamme asiantuntevaan konsultointia.

 

Maalaboratoriokokeet suoritetaan SFS-EN-standardien mukaan. Omien maalaboratoriopalvelujen lisäksi tarjoamme myös yhteistyökumppaniemme laajoja palveluita.

 

Ympäristöhankkeisiin, kuten ympäristöselvityksiin, -hakemuksiin ja -suunnitteluun saat kauttamme laaja-alaiset asiantuntijapalvelut.

Henkilökuntamme on ollut mukana lukuisissa maanrakennushankkeissa laadunvalvojana. Laadunvalvonnan palveluihimme kuuluvat mm. rakenteiden kantavuus- ja tiiveyskokeet sekä niihin liittyvät laboratoriokokeet.

 

Maaperätutkimukset teemme modernilla GM 65 GTC kairavaunulla, jonka tutkimusmenetelmät ovat:
 
• Puristinheijarikairaus
• Heijarikairaus
• Siipikairaus (GM4 W Blue)
• Porakonekairaus (R32)
• Painokairaus
• Tärykairaus
• Pohjavesiputkien asennus
Tietosuojakäytäntö ›