Soilcon logo.
Suunnittelu

Yhteiskunnan peruspalveluihin kuuluu mm. energiahuolto, taajamien ulkopuolinen tiestö, taajamien katuverkko sekä seudullinen ja alueellinen vesihuolto. Rakennettu tai suunniteltava taajamaympäristö edellyttää infrasuunnittelun ja rakentamisen ohella myös hulevesiverkoston suunnittelua ja vesien käsittelyä.

Uusien liikenne-, pysäköinti- ja urheilualueiden rakentaminen ja nykyisten alueiden saneerausrakentaminen tarvitsee hyvin toteutuakseen laadukkaita suunnitelmia. Ilmastomme muuttuessa myös vesistöjen kunnostus- ja tulvasuojelusuunnitelmien merkitys kasvaa voimakkaasti.

Olemme voimakkaasti mukana myös uusiutuvan energian tuotannon suunnittelussa.

Laadukkaalla ja yksityiskohtaisella suunnittelulla luodaan edellytykset rakentamiselle, jossa myös ympäristö huomioidaan. Huolella laadituilla, toteuttamiskelpoisilla suunnitelmilla ja kestävän kehityksen mukaisilla ratkaisuilla rakennushankkeet pystytään viemään läpi ilman yllätyksiä.

Rakennuskohteet suunnitellaan aina yhteistyössä tilaajan kanssa. Tällä tavoin löydämme parhaat ja kestävimmät ratkaisut, joiden varaan on hyvä rakentaa tulevaisuutta.

Tutustu tarkemmin
suunnittelu­palveluihimme

Kiinnostuitko?

Kiinnostuitko palveluistamme? Kuulisimme mielellämme tarpeistasi.
Etsitään yhdessä sopiva ratkaisu ja aloitetaan yhteistyö

Maaperätutkimus­tarjouspyyntö

Yhteydenotot maaperätutkimustarjouspyynnöissä alla olevalla lomakkeella tai Jouni Mäenpää tai Petri Mäenpää.