Suunnittelu

Etusivu » Suunnittelu

Yhteiskunnan peruspalveluihin kuuluu mm. taajamien ulkopuolinen tiestö, taajamien katuverkko sekä seudullinen ja alueellinen vesihuolto. Rakennettu tai suunniteltava taajamaympäristö edellyttää kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen ohella myös hulevesiverkoston suunnittelua ja vesien käsittelyä.

Uusien liikenne-, pysäköinti- ja urheilualueiden rakentaminen ja nykyisten alueiden saneerausrakentaminen tarvitsee hyvin toteutuakseen laadukkaita suunnitelmia. Ilmastomme muuttuessa myös vesistöjen kunnostus- ja tulvasuojelusuunnitelmien merkitys kasvaa voimakkaasti.

Laadukkaalla ja yksityiskohtaisella suunnittelulla luodaan edellytykset rakentamiselle, jossa myös ympäristö huomioidaan. Huolella laadituilla, toteuttamiskelpoisilla suunnitelmilla ja kestävän kehityksen mukaisilla ratkaisuilla rakennushankkeet pystytään viemään läpi ilman yllätyksiä. Rakennuskohteet suunnitellaan aina yhteistyössä tilaajan kanssa. Tällä tavoin löydämme parhaat ja kestävimmät ratkaisut, joiden varaan on hyvä rakentaa tulevaisuutta.

Tietosuojakäytäntö ›